Избор на категория
BG / RO
Вашата количка

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИЛЪРСКИ ОТСТЪПКИ - 0878 69 58 69

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 6.09., 22.09. И 23.09. ЩЕ СА НЕРАБОТНИ ДНИ ЗА МАГАЗИНА И СЕРВИЗА.

Гаранционни условия

Гаранционен срок на предлаганите продукти

1. LCD Матрици / Дисплеи - 6 месеца; Тестваме повечето матрици и вероятността да получите матрица с пикселен дефект е сведена до минимум (2.5%).

Монтирането на матрица ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се извършва при ИЗКЛЮЧЕН ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР и ИЗВАДЕНА БАТЕРИЯ! За матрици, монтирани под напрежение, гаранцията няма да бъде уважена. Моля, свалете предпазното фолио, само след като сте убедени, че всичко с получената матрица е наред.

   - Политика за пикселни дефекти: гаранция за пиксели: по ISO 13406-2 Клас II

2. Клавиатури - 6 месеца;

3.  Захранващ Адаптер - от 12 до 18 месеца - гаранционния срок е посочен в описанието и в гаранционната карта на продукта. Ако няма изрично посочен гаранционен срок, тогава той е 6 месеца;

4.  Твърди дискове (HDD) - от 12 до 36 месеца - гаранционния срок е посочен в описанието на продукта;

5.  Дънни Платки, Процесори - 1 месец.

6. Батерии - 13 месеца;

7. Вентилатори - 9 месеца

Общи гаранционни условия 

* Админ БГ ЕООД  работи с пощенски паричен превод към куриерите. При получаване на пратката изисквайте касов бон. Прикачете го към гаранцията или към издадената фактура. Той е задължителен атрибут към гаранционните условия.

Сайта предоставя на всички свои клиенти пълната гаранция, която се дава от съответния производител. Подписването на гаранционната карта се счита за приемане на гаранционните условия. За стока, изпратена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в срок до 24 часа.

Срокът на гаранция започва да тече от датата на покупка, посочен в гаранционната карта.

Ако в документацията съпровождаща оборудването или софтуерния пакет има клаузи, които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя, тези ограничения се считат за част от гаранционните условия.

Гаранцията покрива дефекти, възникнали единствено по време на гаранционния срок.

Гаранционно обслужване се осъществява при наличие на валидни гаранционни документи, пълна окомплектация на продукта (опаковка, аксесоари и др.) и описание на дефекта.

Първоначалният гаранционен срок се запазва независимо от това дали изделието е било отремонтирано или заменено.

Всички тестове, ремонти и замени на дефектирали устройства се извършват в офиса на фирмата или оторизиран сервиз.

Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна. Замяна се извършва при невъзможност за отремонтиране на дефекта.

Максималният срок за отстраняване на дефект или гаранционна замяна е 1 месец.

В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта производителя на продукта, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

Транспортните разходи до и от сервиза на фирмата са за сметка на клиента.

Админ БГ ЕООД не поема вина за евентуално унищожаване на информация, загуба на печалба или последвали загуби и щети.

Закупена стока може да бъде върната в срок от 7 работни дни от получаването, ако не е: ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!

Отпадане на гаранцията

Гаранцията отпада и не покрива повреди в резултат на:

1. Неправилно транспортиране и съхранение.

2. Нарушен външен вид или физическо въздействие, неспазване на указанията за ползване и техническите инструкции.

3. Когато повредата е настъпила в резултат на модификация или пренастройка с цел продукта да се използва за цели, различни от тези за които е бил произведен или предназначен когато има нарушени гаранционни леленки, следи от механичен удар, токови удари или от други външни въздействия.

3. Когато повредата е от неправилно инсталиран софтуер или вируси.

4. При използване на неоригинални консумативи и материали.

5. Повреди причинени в резултат на използването на различни освен препоръчаните от производителя кабели и конектори.

6. Повреди в следствие на пожар, заметресение, наводнение, мълнии, гръмотевици или други природни бедствия, отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, форсмажорни обстоятелства неизправна ел. инсталация, пясък, кал , влага, насекоми и други замърсители, механични и/или токови удари, вибрации и други, които не биха се появили при нормалната работа на устройството.

7. Опит за отремонтиране от неупълномощени лица или от неоторизирани сервизи.

Условия за Гаранционна замяна

По време на гаранционния срок Админ БГ ЕООД поема транспортирането на дефектният компонент в посока към клиента.

Задължителни условия за признаване на гаранционно обслужване

1. Да ни информирате за възникнал дефект по телефон или електронна поща.
2. Да изпратите дефектния компонент по куриер за ВАША СМЕТКА при следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

   - да използвате куриер ЕКОНТ (от техен офис, до офис Еконт Княжево);

   - да бъде опакована в оригиналната или в подходяща за транспортиране опаковка, която да гарантира запазване на компонента.

   - чупливи компоненти като матрици се изпращат със застраховка, обявена стойност и стикер за ЧУПЛИВОСТ; Стойността на обявената стойност е сумата, която сте заплатили при покупката!

   - компонента / стоката да бъде придружена с гаранционна карта, касов бон и детайлно описание на повредата / дефекта;

ЩЕ БЪДЕ ОТКАЗВАНА ГАРАНЦИЯ НА МАТРИЦИ / ДИСПЛЕИ ИЗПРАТЕНИ БЕЗ ЗАСТРАХОВКА И ЧУПЛИВОСТ НА ПРАТКАТА!

3. Админ БГ ЕООД ще ремонтира или замени гаранционно дефектния компонент в срок до 30 дни от получаването му в сервиза на фирмата. Фирмата ще откаже гаранционно обслужване при неспазване на горните задължителни условия и в случаите описани в ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ обявени на сайта и гаранционната карта придружаваща компонента.
4. Ако се установи, че изпратения компонент не е дефектен, транспорта ОТ и ДО Клиента (куриерската услуга) ще бъде заплатена от клиента + 5 лева за направената диагностика